widget

Followers

Search

Monday, November 18, 2013

Bersolatlah.


Bagi orang Islam, kepercayaan kepada tuhan dan kesedaran ketuhanan itu mempunyai peranan dan pengaruh  yang kuat. Ia mempengaruhi  prestasi daripada pelbagai dimensi diri dan juga pelbagai bentuk perilaku positif seseorang. Oleh sebab itu, menurut Rasulullah, iman mempunyai 70 cabang. 

Cuba kita perhatikan panduan agama tentang luasnya pengaruh iman kepad pelbagai diri manusia.


Apabila kita berpijak di atas landasan kepercayaan, keyakinan dan kesedaran tentang Allah, kesedaran lain muncul, iaitu kesedaran tentang adanya Hari Kiamat, Syurga , neraka, pahala, dosa, takdir Allah, nikmat Allah, rahmatnya dan sebagainya. Iman mempengaruhi perilaku  kita, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. 

Persoalan berkenaan iman yang mempengaruhi  tingkah laku adalah: adakah kita mengutamakan hal yang penting dan menjauhi perkara yang tidak berguna? Adakah kita menjauhi tindakkan  yang  tidak bermoral,  suka  menderma,  menghargai orang lain, sabar menghadapi cabaran, memiliki  integrity  diri,  menyayangi  sesama  manusia  dan  sebagainya?

Terdapat  banyak  cara  bagi  muslim  memperbaharui  dirinya.  Antaranya  dengan  berzikir,  bersolat,  membaca  Al-Quraan  dan  mengerjakan  haji.  Pembaharuan  rohani  sentiasa  berlaku  terutamanya  melalui  ibadat  yang  kita  lakukan  setiap  hari  seperti  bersolat,  berzikir  dan  membaca  Al-Quraan.  Hasilnya,  kualiti  rohani  kita  terus  meningkat. 

No comments: